นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 13 กันยายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประธานในพิธีเปิดงาน "มหกรรมรวมพลังทำความดี ใต้ร่มพระบารมี To Happiness phang-nga City"
รายละเอียด : -
สถานที่ : บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังเก่า)
2 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมแนวทางการดำเนินโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา
3 18:30 - 00:00 ประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลลานวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์เมืองภูงา ณ ราตรี (Night tha museum )
รายละเอียด : -
สถานที่ : บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังเก่า) อ.เมืองพังงา จ.พังงา