นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 13 กันยายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:20 - 00:00 ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมรวมพลังทำความดี ใต้ร่มพระบารมี To Happiness Phang - nga City
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังเก่า) ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา
2 19:00 - 00:00 ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานเทศกาลลานวัฒนธรรมพิพิธภัณฑ์เมืองภูงา ณ ราตรี
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ บริเวณพิพิธภัณฑ์เมืองพังงา ศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) อ.เมืองพังงา