นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 13 กันยายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 - ประธานประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ที่ทำการอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา
2 13:30 - 00:00 - ประธานตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนสายเสม็ดนางชี อำเภอตะกั่วทุ่ง
รายละเอียด : -
สถานที่ : สถานที่ก่อสร้างถนนสายเสม็ดนางชี อ.ตะกั่วทุ่ง