-ว่าง -
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 13 กันยายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 00:00 - ร่วมการสัมนาทางวิชาการประจำปีของการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำปี 2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
2 09:30 - 00:00 - ร่วมเป้นเกียรติในพิธีเปิดงาน "มหกรรมรวมพลังทำความดี ใต้ร่มพระบารมี To Happiness Phang-nga City"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ บริเวณสนามหน้าสาลากลางจังหวัดพังงา (หลังเก่า)