นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 14 กันยายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 11:00 - 00:00 เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานประกาศนีบัตรกำกับเหรียญกาชาดสดุดีชั้นที่ 1
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมใหญ่ ตึก ภปร. ชั้น 18 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย