-ว่าง -
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 14 กันยายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 14:00 - 00:00 - ร่วมงานสัมนาวิชาการ "ภาครัฐ เพื่อประชาชน : Good Governance for Be ter life"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม