นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน เสาร์ ที่ 15 กันยายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 16:00 - 00:00 ประธานในพิธีปิดการแข่งขันและมอบรางวัล การแข่งขันฟุต๙อล จังหวัดพังงา 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : สนามฟุตซอล สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา