นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน เสาร์ ที่ 15 กันยายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 16:00 - 00:00 ร่วมพิธีปิดการแข่งขันและมอบรางวัลการแข่งขันฟุตซอล จังหวัดพังงา 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ สนามฟุตซอล สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา