นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อาทิตย์ ที่ 16 กันยายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 07:30 - 00:00 ประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาจังหวัดพังงา (Sports Tourism) กิจกรรม: ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ " ผู้ว่าพาเที่ยว @ พังงา" ครั้งที่ 2
รายละเอียด : -
สถานที่ : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา อ.เมืองพังงา จ.พังงา
2 10:00 - 00:00 ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันเก็บขยะชายหาดสากล ประจำปี พ.ศ. 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : บริเวณชายหาดเขาหลัก ออร์คิด บีชรีสอร์ท ต.คึกคัก จ.พังงา