นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อาทิตย์ ที่ 16 กันยายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 รอง ผวจ.มอบปลัดจังหวัด ประธานพบปะสมาชิกวุฒิอาสาธนาคารสมองและสมาชิกคลังปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ คันทรีวิว รีสอร์ท สองแพรก ต.นบปริง อ.เมืองพังงา
2 13:30 - 00:00 รอง ผวจ.มอบ ผอ.กกท.เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ฯ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุม สนง.การกีฬาแห่งประเทศไทย ชั้น 2 อ.เมืองพังงา