นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน อาทิตย์ ที่ 16 กันยายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 - พบปะสมาชิกวุฒิอาสาธนาคารสมองและสมาชิกคลังปัญหาผู้สูงอายุจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : คันทรี่วิว รีสอร์ท สองแพรก ตำบลนบปริง