นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 17 กันยายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 00:00 ร่วมกิจกรรมการเคารพธงชาติไทยและกล่าวคำค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ
รายละเอียด : -
สถานที่ : บริเวณหน้าเสาธงชาติไทย อาคารศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
2 10:00 - 00:00 ประธานในพิธีเปิดพร้อมให้โอวาทแก่ผู้ร่วมประชุมโครงการขยายผลหมู่บ้านตามรอยเท่าพ่อสู่หมู่บ้านเศรฐกิจพอเพียง
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมปันหยี โรงแรมภูงา อ.เมืองพังงา จ.พังงา
3 18:00 - 00:00 ประธานกล่าวเปิดการประชุม TO BE NUMBER ONE
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงแรม ลาฟลอรา รีสอร์ท รีสอร์ท แอนด์ สปา เขาหลัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา