นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 17 กันยายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 ประธานการประชุมแก้ไขปัญหาเร่งด่วนในพื้นที่เกาะไข่ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังใหม่) อ.เมืองฯ จ.พังงา
2 13:30 - 00:00 หัวหน้าคณะลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีราษฎรร้องขอความเป็นธรรม เนื่องจากมีการปลูกสร้างโรงเรือนและต้นไม้รุกล้ำที่ดิน
รายละเอียด : -
สถานที่ : พื้นที่เกิดเหตุ บริเวณหมู่ที่ 3 ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองฯ จ.พังงา
3 14:30 - 00:00 หัวหน้าคณะลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีราษฎรร้องเรียนการก่อสร้างบ้านหรือร้านอาหาร
รายละเอียด : -
สถานที่ : พื้นที่ร้องเรียน บริเวณหมู่ที่ 3 ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองฯ จ.พังงา