-ว่าง -
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 17 กันยายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 - ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE และงานบำบัดยาเสพติด ประจำปี 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมเรยีน่า โรงแรมลาฟอร่า รีสอร์ท แอนด์สปา เขาหลัก