นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 18 กันยายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัดพังงา เพื่อการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติหอพักฯ ครั้งที่ 4/2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมที่ทำการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา (ห้องประชุมเล็ก) อ.เมืองฯ จ.พังงา
2 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดพังงา (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 2/2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา
3 15:00 - 00:00 ประชุมพิจารณาไกล่เกลี่ยค่าจ้างจัดกิจกรรมฯ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงา ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา