นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 18 กันยายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 - ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ประจำจังหวัดพังงา ครั้งที่ 2/2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสนง.เกษตรจังหวัดพังงา
2 13:30 - 00:00 - ประชุมซักซ้อมภารกิจปั่นให้ฟินกินให้หรอย ครั้งที่ 2
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมที่ทำการปกครองอำเภอตะกั่วป่า