นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 19 กันยายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
รายละเอียด : และเสวนาเพื่อให้ข้อคิด ให้แนวทางการพัฒนาหลักสูตรอาชีพในหัวข้อ "การส่งเสริมเวทีประชาคมเครือข่ายความร่วมมือประชาคม เพื่อการพัฒนาหลักสูตรอาชีพต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ระดับจังหวัดในรูปแบบประชารัฐ"
สถานที่ : ณ ห้องประชุมปันหยี โรงแรมภูงา อ.เมืองพังงา
2 18:00 - 00:00 ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมย้อนรอยเล่าเรื่องเมืองกราภูงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ บริเวณตลาดเก่า อ.ตะกั่วป่า
3 18:00 - 00:00 ร่วมรับประทานอาหารเย็น
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องสิมิลัน โรงแรมเซนติโด้ เกรซแลนด์ เขาหลัก รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.ตะกั่วป่า