นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 19 กันยายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:10 - 09:30 ประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงเรื่อง การเตรียมการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่๒) พ.ศ.2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงแรม เดอะบริษา บีช รีสอร์ท เขาหลัก ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา