นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 19 กันยายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 - ประธานการประชุมคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับจังหวัด ประจำปี 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา
2 11:30 - 00:00 - กล่าวรายงานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการขับเคลื่อนนโยบายในระดับพื้นที่และแก้ไขปัญหายาเสพติด
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงแรมเซนติโด้ เกรซแลนด์ เขาหลัก รีสอร์ท แอนด์ สปา
3 13:30 - 00:00 - ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้นอกระบบประจำจังหวัดพังงา ครั้งที่ 2/2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสนง.อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดพังงา