-ว่าง -
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 19 กันยายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 ร่วมประชุมชี้แจง เรื่อง การเตรียมการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่2) พ.ศ.2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ โรงแรม เดอะ บริษา บีช รีสอร์ท เขาหลัก อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
2 09:30 - 00:00 - ประธานประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างการตกแต่งภายในอาคารศาลากลางจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมหัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา ชั้น 2
3 13:30 - 00:00 - ประธานประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์จังหวัดพังงา ครั้งที่ 4/2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมหัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา ชั้น 2
4 18:00 - 00:00 - ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมย้อนรอยเล่าเรื่องเมืองกราภูงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ บริเวณตลาดเก่า ตำบลตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า