นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 20 กันยายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 ประธานการประชุม กพร.ปจ.ครั้งที่ 2/61
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมตาปู โรงแรมภูงา อ.เมืองพังงา
2 13:30 - 00:00 ประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การขับเคลื่อนภาคการเกษตรจังหวัดพังงา ปี 2561 และบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวคิดและทิศทางการพัฒนาจังหวัดพังงา "เรารัก...พังงา"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องปันหยี โรงแรมภูงา อ.เมืองพังงา
3 17:00 - 00:00 ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิด ศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชนฯ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ร้านเจ๊น้อง ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง
4 18:00 - 00:00 ร่วมการแข่งขันฟุตบอล (ทีม VIP กับฟ้าเมืองงา)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ สนามฟุุตบอลกระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง
5 18:00 - 00:00 ร่วมรับประทานอาหาร ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ โรงแรมภูงา อ.เมืองพังงา