นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 20 กันยายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานลงนามข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ TYC เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม ม.5 บ้านกะไหล ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
2 10:30 - 00:00 ประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยจังหวัด
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา
3 13:30 - 15:30 ประธานการประชุม กทจ. ครั้งที่ 9/2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมที่ทำการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา (ห้องประชุมเล็ก) อ.เมืองฯ จ.พังงา