นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 21 กันยายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 บรรยายพิเศษหลักการถอดบนเรียนในการบริหาร
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ โรงแรม ลา เวล่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
2 10:00 - 00:00 ร่วมเป็นเกียรติการแถลงข่าวโครงการส่งเสริมประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา
3 10:00 - 00:00 ประธานพิธีเปิดการสัมมนาถอดบทเรียนและกำหนดกรอบแนวทางการบริหารการพัฒนาจังหวัดพังงา และ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ โรงแรมลา เว ล่า เขาหลัก อ.ตะกั่วป่า
4 13:30 - 00:00 ประธานการประชุม ก.อบต.จังหวัดพังงา ครั้งที่ 9/2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
5 18:00 - 00:00 ร่วมงานมหกรรมวัฒนธรรม ย้อนรอยเล่าเรื่องเมืองกราภูงา ตอน "เล่าขานตำนานเมือง ตะโกลา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ลานสายวัฒนธรรม ตลาดใหญ่ และทุ่งพระโพธิ์ ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า
6 18:00 - 00:00 ร่วมรับประทานอาหารฯ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ โรงแรม ลา เวล่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา