นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 21 กันยายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 - ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสนง.เกษตรจังหวัดพังงา
2 13:30 - 00:00 - ร่วมประชุุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำจังหวัดพังงา และคณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงาหลังใหม่
3 18:00 - 00:00 - ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมย้อนรอยเล่าเรื่องเมืองกราภูงา ตอน "เล่าขานตำนานเมืองตะโกลา"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ถนนสายวัฒนธรรม ตลาดเก่า และทุ่งพระโพธิ์ ต.ตะกั่วป่า