-ว่าง -
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 21 กันยายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 - ร่วมเป้นเกียรติในการแถลงข่าวการจัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมประเพณีถือศีลกินผัก
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา
2 19:00 - 00:00 - ร่วมงานมหกรรมวัฒนธรรมย้อนรอยเล่าเรื่องเมืองกราภูงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ถนนสายวัฒนธรรม ตลาดเก่าและทุ่งพระโพธิ์