นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน เสาร์ ที่ 29 กันยายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 10:30 - 00:00 ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดคนใหม่ (นายศิริพัฒ พัฒกุล)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา