นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน เสาร์ ที่ 29 กันยายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 07:00 - 00:00 ส่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา (นายสิทธิชัย ศักดา)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา (ใหม่)
2 10:30 - 00:00 ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดคนใหม่ (นายศิริพัฒ พัฒกุล)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา