นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 4 กันยายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 - ประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันการค้ามนุษย์และช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงแรมอัปสรา เขาหลัก อ.ตะกั่วป่า