นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 5 กันยายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ร่วมประชุมหารือและเปิดตัวโครงการศึกษาแผนบูรณาการการขนส่งสีเขียวในเมืองแผนงานพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย มาเลเซียและไทย (IMT - GT)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องอาคาเดียบอลลูม รีสอร์ทพูลแมน ภูเก็ต อาเคเดีย (หาดในทอน) จ.ภูเก็ต
2 09:30 - 00:00 ประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเน็ตประชารัฐ สร้างโอกาส ให้ชุมชน
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องพิงกัน โรงแรมภูงา อ.เมืองพังงา
3 13:00 - 00:00 ประธานการแถลงข่าวโครงการแข่งขันกีฬาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (การแข่งขันฟุตซอล จังหวัดพังงา) ปี 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมพุงช้าง โรงแรมชงโคเมาท์เทนวิว วิทยาลัยเทตนิดพังงา 2
4 13:00 - 00:00 ประธานการประชุมโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมย้อนรอยเล่าเรื่องเมืองกราภูงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องสมุดเทศบาลเมืองตะกั่วป่า ต.ตลาดใหญ่ อ.ตะกั่วป่า