นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 6 กันยายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 ประธานเปิดการประชุมโครงการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ "เส้นทางสายไหม อันดามัน-อ่าวไทย"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา