นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 6 กันยายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา
2 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม 2 ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ชั้น 3 อ.เมืองฯ จ.พังงา