นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 7 กันยายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ออกรายการ Super เวียร์ ช่อง 7 เพื่อประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ตลาดเก่าอำเภอตะกั่วป่า จ.พังงา
2 14:00 - 00:00 ประธานในการแถลงข่าวการจัดงานส่งเสริมช่องทางการตลาดและจำหน่ายสินค้า OTOP จังหวัดพังงา ประจำปี 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องนางหงส์ โรงแรมบ่อแสนวิลล่า แอนด์ สปาร์ อ.ทับปุด จ.พังงา
3 19:30 - 00:00 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม นายนับ ทองมี บิดาของนางวัชรี ตัณฑชน หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง อ.เมืองพังงา จ.พังงา