นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 7 กันยายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 - ร่วมแถลงข่าวงานเทศกาลลานวัฒนธรรมพิพิธภัณฑ์เมืองภูงา ณ ราตรี "NIGHT AT THE MUSUEM"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังเก่า)
2 10:00 - 00:00 - ร่วมแถลงข่าว "งานสร้างสรรค์การแสดงพื้นถิ่นอันดามัน" โดยกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
รายละเอียด : -
สถานที่ : ศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังเก่า)
3 13:00 - 00:00 - ร่วมเป็นเกียรติงานแถลงข่าว "OTOP @ Phang-nga"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องนางหงส์ โรงแรมบ่อแสนวิลล่าแอนด์สปา อ.ทับปุด