-ว่าง -
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 7 กันยายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 - ร่วมเป็นเกียรติงานแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลลานวัฒนธรรมพิพิธภัณฑ์ภูงา ณ ราตรี
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ สนามหน้าศาลากลาง (หลังเก่า)
2 13:30 - 00:00 - ประธานตรวจงานจ้างบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
3 13:30 - 00:00 - ประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการปฏิบัติในการใช้ประโยชน์ภายในอาคารศาลากลางจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางหลังใหม่