นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน อาทิตย์ ที่ 9 กันยายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 07:30 - 00:00 - ประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาจังหวัดพังงา (Sports Tourism) กิจกรรม : ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ "ผู้ว่าพาเที่ยว@พังงา"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ลานหลวงปู่ทวด อำเภอเมืองพังงา