-ว่าง -
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน อาทิตย์ ที่ 9 กันยายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 - ร่วมโครงการมทร.ศรีวิชัย ขับเคลื่อนพื้นที่เศรษฐกิจชายฝั่งอันดามันสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ เดอะ บริษา บีช รีสอร์ท เขาหลัก