นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 10 ตุลาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 00:00 - ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันจักรยานระดับโลก
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางหลังใหม่