นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 11 ตุลาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา ชั้น 2
2 14:30 - 00:00 ประธานการประชุมการดำเนินงานโครงการสำรวจเส้นทางข้ามคาบสมุทรตะกั่วป่า - อ่าวบ้านดอน เพื่อการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา