นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 11 ตุลาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 13:30 ประธานการตรวจสถานที่ตั้งโครงการ และประธานการประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ครั้งที่ 5/2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : พื้นที่หมู่ที่ 6,7 ต.คึกคัก และพื้นที่หมู่ที่ 2 ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
2 14:30 - 00:00 ร่วมประชุมการรายงานผลการดำเนินงานโครงการสำรวจเส้นทางข้ามคาบสมุทรตะกั่วป่า-อ่าวบ้านดอน เพื่อการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา