นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 12 ตุลาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพังงา (กศจ.พังงา) ครั้งที่ 10/2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา อ.เมืองพังงา จ.พังงา
2 18:30 - 00:00 ประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมประเพณีถือศีลกินผัก จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : บริเวณตลาดเทศบาลเมืองพังงา อ.เมืองพังงา จ.พังงา