นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 12 ตุลาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 16:00 - 00:00 ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการส่งเสริมประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดพังงา ปี 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ บริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองพังงา