นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 12 ตุลาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 16:00 - 00:00 - ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมประเพณีถือศีลกินผัก จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ บริเวณตลาดเทศบาลเมืองพังงา