นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน เสาร์ ที่ 13 ตุลาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 06:30 - 00:00 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร (พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร)
รายละเอียด : -
สถานที่ : บริเวณอาคารศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
2 09:00 - 00:00 ร่วมกิจกรรมวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุบยเดช บรมนาถบพิตร
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ บริเวณอาคารศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
3 19:00 - 00:00 ร่วมกิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ บริเวณอาคารศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา