นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อาทิตย์ ที่ 14 ตุลาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 07:30 - 00:00 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รายละเอียด : -
สถานที่ : บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา (หลังเก่า) และพิธีเปิด ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา(หลังเก่า)
2 09:00 - 00:00 เข้าร่วมงานสมัชชาพังงาแห่งความสุข ครั้งที่ 6
รายละเอียด : -
สถานที่ : ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรมวัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามัน