นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน อาทิตย์ ที่ 14 ตุลาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 - ร่วมงาน สมัชชาพังงาแห่งความสุข ครั้งที่ 6 "จากผังพัฒนา สู่พังงาแห่งความสุข"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรมวัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามัน ต.เกาะปันหยี