นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 16 ตุลาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 14:00 - 00:00 เข้าร่วมประชุมพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองตะกั่วป่า
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลบางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา