นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 17 ตุลาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 00:00 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโครงการหมอชวนวิ่ง จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา