นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 18 ตุลาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน จากมาตรการ ลด จำกัด จำนวนนนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมชมชนบ้านน้ำใส ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา