นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 2 ตุลาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประชุมเพื่อรับมอบแนวทางการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา