นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 2 ตุลาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประชุมรับมอบแนวทางการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา (นายศิริพัฒ พัฒกุล)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา