นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 2 ตุลาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 ร่วมประชุมรับมอบแนวทางการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา (นายศิริพัฒ พัฒกุล)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา